การถ่ายเทพลังงาน

การถ่ายเทพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยภาพรวมมี 3 ขั้นตอน คือ หลังจากที่พลังงานกำเนิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่แกนของดวงอาทิตย์ พลังงานปริมาณมหาศาลจะพุ่งสู่แกนกลางโดยวิธีการแผ่รังสีขึ้นมาจนถึงระยะความลึกจากผิวดวงอาทิตย์ระดับหนึ่ง และเปลี่ยนวิธีการถ่ายเทความร้อน เป็นวิธีการพาความร้อน ขึ้นมาจนถึงผิวของดวงอาทิตย์ และจากนั้นพลังงานของดวงอาทิตย์จึงส่งต่อมายังโลก และบริเวณอื่นๆ ของระบบสุริยะด้วยวิธีการแผ่รังสีอีกครั้งหนึ่ง กระบวนการที่กล่าวมานั้น เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในโครงสร้างชั้นต่างๆ ของดวงอาทิตย์และดาวฤกษืส่วนใหญ่


กระบวนการถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ (Heat Transfer)
ในธรรมชาติ ความร้อนสามารถถ่ายเทไปได้ด้วยหลายวิธีการ แต่สามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธีการหลักๆ คือ
1.การนำความร้อน(Conduction)9eaa9028714ffc16925960a59a35c26d.gif941_asiasoft-click.gif
2.การพาความร้อน(Convection9eaa9028714ffc16925960a59a35c26d.gif941_asiasoft-click.gif
3.การแผ่รังสี(Radiation9eaa9028714ffc16925960a59a35c26d.gif941_asiasoft-click.gif


7_3_3.jpgBack-Button.gifbutton_next.gifbutton home 3.gif